Πρόσωπο

Ανάλυση δέρματος

Ανάλυση δέρματος

Ανάλυση δέρματος προσώπου

Η ανάλυση δέρματος σύντομη σαν διαδικασία και απλή αλλά η αρχή όλων!

Ενσωματώνεται σε όλες τις θεραπείες προσώπου, καθώς το βασικότερο είναι να αναλύουμε τις ανάγκες του κάθε δέρματος που έχουμε να φροντίσουμε.

Μετά από την ανάλυση είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τόσο τη σωστή θεραπεία όσο και την κατάλληλη φροντίδα για το σπίτι.

Ανάλυση δέρματος προσώπου

Η ανάλυση δέρματος σύντομη σαν διαδικασία και απλή αλλά η αρχή όλων!
Ενσωματώνεται σε όλες τις θεραπείες προσώπου, καθώς το βασικότερο είναι να αναλύουμε τις ανάγκες του κάθε δέρματος που έχουμε να φροντίσουμε.

Μετά από την ανάλυση είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τόσο τη σωστή θεραπεία όσο και την κατάλληλη φροντίδα για το σπίτι.