Σώμα

Μηχανήματα θεραπειών σώματος

Θεραπείες Προσώπου

Μηχανήματα θεραπειών σώματος

8 ανεξάρτητες, χωρίς αλληλοεπίδραση, έξοδοι διεγείρουν και γυμνάζουν
ταυτόχρονα 8 τουλάχιστον μυικές ομάδες. Το Lymphopass plus είναι ένα προϊόν
συνεργασίας της ιατρικής και της σύγχρονης ηλεκτρονικής επιστήμης. Διαθέτει 6
διαφορετικές ομάδες προγραμμάτων την αποκατάσταση, την τόνωση, την μικτή,
το λεμφικό Ι, το λεμφικό ΙΙ, τη συντήρηση. Κάνει παράλληλα ένα τέλειο και
επιστημονικό λεμφικό Drainage, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει
μπορεί και θέτει σε κίνηση όλους τους σκελετικούς μύες, με διπλή δράση,
σύσπαση και δόνηση.

H ενέργεια της Ενδοδερμίας αναπλάθει και “ζωντανεύει” το σώμα. Η μόνιμη
αποκατάσταση των προβλημάτων πάχους, κυτταρίτιδας είναι δύσκολη εώς
αδύνατη, εάν δεν υπάρξει θεραπεία της αρχικής αιτίας. Μερικές αιτίες για τα
προβλήματα αυτά είναι οι ορμονικές διαταραχές, η δυσλειτουργία του νευρικού,
κυκλοφορικού, πεπτικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Το Vacuum μας
εξασφαλίζει με ένα σφαιρικό αποτέλεσμα στην επανασμίλευση του σώματος
δουλεύοντας και στοχεύοντας σε τρεις βασικές ανάγκες άρτια λεμφική
κυκλοφορία, σταδιακή λιποδιάλυση και βελτίωση της τόνωσης-σύσφιξης του
δέρματος. Διαθέτει τρία διαφορετικά μεγέθη κεφαλών ώστε να διαχέεται με την
απαιτούμενη ένταση η αναρρόφηση στο σημείο που δουλεύουμε ανάλογα με το
στάδιο θεραπείας που βρισκόμαστε. Έτσι ταυτόχρονα με την αποτελεσματική
δράση στο αδυνάτισμα και στη κυτταρίτιδα, συμβάλλει στην αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας του οργανισμού.

Μηχανήματα θεραπειών σώματος

8 ανεξάρτητες, χωρίς αλληλοεπίδραση, έξοδοι διεγείρουν και γυμνάζουν
ταυτόχρονα 8 τουλάχιστον μυικές ομάδες. Το Lymphopass plus είναι ένα προϊόν
συνεργασίας της ιατρικής και της σύγχρονης ηλεκτρονικής επιστήμης. Διαθέτει 6
διαφορετικές ομάδες προγραμμάτων την αποκατάσταση, την τόνωση, την μικτή,
το λεμφικό Ι, το λεμφικό ΙΙ, τη συντήρηση. Κάνει παράλληλα ένα τέλειο και
επιστημονικό λεμφικό Drainage, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει
μπορεί και θέτει σε κίνηση όλους τους σκελετικούς μύες, με διπλή δράση,
σύσπαση και δόνηση.

H ενέργεια της Ενδοδερμίας αναπλάθει και “ζωντανεύει” το σώμα. Η μόνιμη
αποκατάσταση των προβλημάτων πάχους, κυτταρίτιδας είναι δύσκολη εώς
αδύνατη, εάν δεν υπάρξει θεραπεία της αρχικής αιτίας. Μερικές αιτίες για τα
προβλήματα αυτά είναι οι ορμονικές διαταραχές, η δυσλειτουργία του νευρικού,
κυκλοφορικού, πεπτικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Το Vacuum μας
εξασφαλίζει με ένα σφαιρικό αποτέλεσμα στην επανασμίλευση του σώματος
δουλεύοντας και στοχεύοντας σε τρεις βασικές ανάγκες άρτια λεμφική
κυκλοφορία, σταδιακή λιποδιάλυση και βελτίωση της τόνωσης-σύσφιξης του
δέρματος. Διαθέτει τρία διαφορετικά μεγέθη κεφαλών ώστε να διαχέεται με την
απαιτούμενη ένταση η αναρρόφηση στο σημείο που δουλεύουμε ανάλογα με το
στάδιο θεραπείας που βρισκόμαστε. Έτσι ταυτόχρονα με την αποτελεσματική
δράση στο αδυνάτισμα και στη κυτταρίτιδα, συμβάλλει στην αποκατάσταση της
ομαλής λειτουργίας του οργανισμού.