Σώμα

Θεραπείες σύσφιξης

Θεραπείες σύσφιξης

Θεραπείες σύσφιξης

Οι θεραπείες σύσφιξης είναι αυτές που στοχεύουν στην τόνωση του δέρματος, στη επιδερμική σύσφιξη και στη μυική σύσφιξη του σώματος. Διαθέτουμε στοχευμένες ολοκληρωμένες προϊοντικές θεραπείες και μηχανήματα για την αντιμετώπιση των σημαδιών της επιδερμικής γήρανσης στο σώμα.

Η διαρκειά τους εξαρτάται από
την εκάστοτε θεραπεία που θα επιλέξουμε 45’-1.30’.

Θεραπείες σύσφιξης

Οι θεραπείες σύσφιξης είναι αυτές που στοχεύουν στην τόνωση του δέρματος, στη επιδερμική σύσφιξη και στη μυική σύσφιξη του σώματος. Διαθέτουμε στοχευμένες ολοκληρωμένες προϊοντικές θεραπείες και μηχανήματα για την αντιμετώπιση των σημαδιών της επιδερμικής γήρανσης στο σώμα.

Η διαρκειά τους εξαρτάται από
την εκάστοτε θεραπεία που θα επιλέξουμε 45’-1.30’.